staveb_cin

Stavebná činnosť

 • zemné práce a výkopové práce
 • búracie práce
 • výstavba komunikácií, chodníkov, parkovísk
 • výstavba inžinierskych sietí
 • revitalizácie obcí
 • prípravné práce k realizácií stavby
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
mechan_cin

Mechanizačná činnosť

 • prenájom mechanizácie
 • prenájom motorových vozidiel
 • cestná nákladná doprava
obchod_cin

Obchodná činnosť

 • predaj štrkov a pieskov
 • predaj zámkovej dlažby
 • sprostredkovateľská činnosť
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)
 • prenájom priemyselných objektov a skladových priestorov
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom